Rozpočtování staveb

Rozpočet slouží pro celkové určení hodnoty realizované stavby a se Smlouvou o dílo je základním předpokladem k přesně vyhraněnému vztahu investor vs. dodavatel.

Rozpočtářské práce představují hlavní náplň mé činnosti. Rozpočet zpracovaný projektantem či jinou odbornou osobou má nezastupitelné místo v oblasti plánování realizace a zejména jako srovnávací prvek pro hodnocení nabídnutých cen. Bez rozpočtu je v podstatě zadavatel nebo objednatel odkázán na údaje, které mu poskytnou sami uchazeči(zhotovitelé) a které nemusí být vždy v souladu se zájmy zadavatele.

 

Nabídka rozpočtů

-propočet nákladů stavby na základě investičního záměru nebo studie

-rozpočet na základě dokumentace pro stavební povolení

-rozpočet na základě dokumentace pro provedení stavby

-součástí rozpočtu je také automaticky výkaz výměr, který slouží pro nacenění vybranými uchazeči v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby

 

Obsahově rozpočty dělíme

-rozpočet pro soukromé osoby a firmy

-rozpočty pro státní organizace, obce, města, atd.(zde je struktura a obsah dán vyhláškou č.230/2012 Sb.)

 

Pro zpracování rozpočtů a výkazů výměr používám software od firmy RTS a.s. Brno s aktuálními směrnými cenami z datové základny.

Produkty a služby společnosti RTS a.s. Brno dnes využívá více než 6500 českých a slovenských firem od drobných podnikatelů až po velké stavební společnosti.

 

Oceněný stavební rozpočet vypracovaný z kvalitní projektové dokumentace, společně s výběrem dostatečně kvalifikované stavební firmy jsou hlavními předpoklady špičkového provedení stavby, dodržením termínu realizace, zamezením tvorby více nákladů a minimum reklamací. Právě splněním těchto předpokladů zajistím úsporu Vašich vložených finančních prostředků během realizace a jejich zhodnocení v budoucnosti.

Mé dosavadní zkušenosti s rozpočtováním jsou zárukou kvalitně odvedené práce.

 

 

 

 

 

 

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode